Ali Suavi 'Baş Veren İnkılapçı'

Ali Suavi 'Baş Veren İnkılapçı'

"Ali Suavi mazide yaşamış istikbal adamlarındandır. Onun vücudu Tanzimatçılarla, ruhu bizimle muasırdır. 1839'dan 1878'e kadar otuz dokuz sene yaşayabilen bu ateşten mahlûk, teokrasi devrinde laiklik, mutlakıyet devrinde cumhuriyet, Osmanlı devrinde Türklük ve Türkçülük rüyaları görmüş, bu rüyaları tâbire çalışmış ve nihayet yine bu rüyalar uğrunda şehit olmuştur"
İ. Hakkı DANİŞMEND

"Suavi'nin hayatına nöbetle iki şey hâkimdir: Başı ve Sarığı. İhtilâlci Suavi ıslahat isteyen sözlerini başıyla söyledikten sonra, ıslahatın icra vasıtalarını sarığıyla düşünürdü".
Cemil MERİÇ

"Maksadı halkı uyandırmak, devleti maddî manevî bütün tesisleriyle yeniden nizamlayarak kurmaktır... Yazılarında padişahlar, vezirler ve paşalar için hürmet sıfatları kullanmaz, bu bakımdan bir demokrattır. Yalnız demokrat mı? Bir Türkçü ve galiba ilk Türkçü… Kendini aşağılık duygusundan belki de ilk kurtaran, tarihe ve ilme sarılarak vatandaşlarını Türk ırkının ve dilinin üstünlüğüne inandırmak için çırpınan ilk inkılâpçı... Frenk tenkitçileri karşısına, dar Hıristiyanlık - İslâmcılık çerçevesini kırarak, ırkının İslâm'dan önce ve sonraki medeniyet ve kültür dâvâsı ile çıkan ilk yazar...
Falih Rıfkı ATAY

YAZAR:Falih Rıfkı Atay
BARKOD:9786054726950
ISBN:9786054726950
SAYFA SAYISI:104
SATIŞ FİYATI:10.00
BASKI TARİHİ:2018 - 4
KİTAP BOYUT:13.5 x 19.5 cm
KİTAP KAPAK CİNSİ:Karton Kapak
KİTAP YAYINCI:Pozitif Yayınevi